Linux

Linux Plesk Onyx17 Admin Şifre Reset

Plesk yeni sürüm ile birlikte unutulan admin şifresi için aşağıda ki ‘mypassword’ kısmında yeni şifrenizi yazın ve ssh üzerinde kodu çalıştırın. sonrasında admin kullanıcısı ile giriş sağlayabilirsiniz. plesk bin admin –set-admin-password -passwd ‘mypassword’ -encrypted-password

Xen Orchestra(XOA) Https Aktif Etme / SSL

# etc/xo-server yolu altında bulunan; certificate.pem ve key.pem dosyalarında gerekli değişikliği yapacağız. certificate.pem dosyası içerisine CSR kodunuzu yapıştırınız. key.pem dosyası içerisine de Private Key inizi yapıştırınız. config.yaml dosyası içeriği aşağıda ki gibi olmalıdır. host: ‘0.0.0.0’ port: 443 certificate: ‘./certificate.pem’ key: ‘./key.pem’ işlemler sonunda servisimizi restart ettiğimizde https aktif olacaktır. # systemctl restart xo-server.service

Cpanel Tomcat Servisi Start/Stop

Tomcat Start Komutu: /usr/local/jakarta/tomcat/bin/startup.sh Tomcat  Stop Komutu: /usr/local/jakarta/tomcat/bin/shutdown.sh  

Linux/Windows Plesk Admin Şifre Görme

LINUX Unutulan admin şifrenizi öğrenmek için SSH üzerinden sunucunuza “root” kullanıcısı ile giriş yapınız. Aşağıda ki komut lar ile işleminizi yapabilirsiniz. # plesk bin admin –show-password yada # /usr/local/psa/bin/admin –show-password WINDOWS Windows sunucu üzerinde kullandığınız Plesk Panelde unutulan admin şifrenizi öğrenmek için aşağıda ki adımları kullanabilirsiniz. başlat menüden > çalıştır > cmd Yeni Şifre Vermek: […]

CSF (ConfigServer Securty & Firewall) Kurulumu

CSF Firewall, cPanel sunucuların üzerine kurulan bir Firewall eklentisidir. Yazılımı sunucunuza kurmak için, SSH bağlantısı yaptıktan sonra alt kısımdaki komutları sırasıyla yazarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz tar -xzf csf.tgz cd csf sh install.sh cd .. rm -Rfv csf/ csf.tgz Kurulumu tamamladıktan sonra, WHM panelinizde Plugins bölümü üzerinden CSF Firewall yazılımını kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayarak çalıştırabilirsiniz. […]

Plesk Servisleri Stop/Start/Restart Komutları

Plesk Panel Plesk Panel Sayfanız tarayıcı da görüntülenemiyor ise; https://[[IP Address]]:8443 or http://[[IP Address]]:8880, bu linklerde hata verecektir.SSH üzerinden sunucunuza bağlanarak aşağıda ki komutlar ile ilgili servisleri tekrar başlatarak sorunu çözebilirsiniz. etc/init.d/sw-cp-server restart Email Servisleri qmail etc/init.d/qmail restart Postfix postfix stop postfix start IMAP /etc/init.d/courier-imap stop /etc/init.d/courier-imap start Web Servisi Ubuntu /etc/init.d/apache2 restart CentOS /etc/init.d/httpd restart […]

Ubuntu Server Network Config

auto eth0 address 46.235.14.117 gateway 46.235.14.1 netmask 255.255.255.0 dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 Birden fazla IP eklemek için aşağıda ki şekilde giriyoruz. auto eth0 auto eth0:1 auto eth0:2 auto eth0:3 iface eth0 inet static address 10.11.12.2 gateway 10.11.12.1 netmask 255.255.255.0 dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 iface eth0:1 inet static address 10.11.12.3 gateway 10.11.12.1 netmask 255.255.255.0 dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 iface […]

Centos session_start Hatası

php.ini (php configuration editör)’e giriyorsunuz, output_buffering ayarını “on” yapıyorsunuz. sonrasında sorun çözülmüş olacaktır.

Postfix 587 Portu Aktif Etme

nano /etc/postfix/master.cf komutu ile ilgili yere giriyoruz. #submission inet n – n – – smtpd yazan satırı aşağıda ki şekilde açıyoruz. submission inet n – n – – smtpd bu şekilde olacak. /etc/init.d/postfix restart Sonra postfix servisini restart ediyoruz.

Centos 7 Network Config

TYPE=”Ethernet” BOOTPROTO=”none” DEFROUTE=”yes” IPV4_FAILURE_FATAL=”no” IPV6INIT=”yes” IPV6_AUTOCONF=”yes” IPV6_DEFROUTE=”yes” IPV6_FAILURE_FATAL=”no” NAME=”eth0″ UUID=”4cbd092a-5c8b-4677-858e-4e3c16a3c76c” ONBOOT=”yes” DNS1=”8.8.8.8″ IPADDR=10.11.12.2 PREFIX=24 GATEWAY=10.11.12.1 IPV6_PEERDNS=yes IPV6_PEERROUTES=yes