Centos Çalışan servislerin listelenmesi
service –status-all
service –status-all | grep ntpd
service –status-all | less

service httpd status

chkconfig –list

netstat -tulpn
Açık ve Kapalı Servisler

ntsysv
chkconfig service off
chkconfig service on
chkconfig httpd off
chkconfig ntpd on