Classic ASP ve ASP.Net üzerinde detaylı hata sayfalarını aşağıdaki gibi aktif edebilirsiniz.

 

web hosting http klasörünün içerisine “web.config” ismiyle config dosyası oluşturulmalı ve web.config dosyası var ise mevcut web.config dosyasının <configuration> </configuration> satırlarının arasına hangi yazılım dilinde detaylı hata sayfaları aktif olacak ise o satırlar eklenmelidir.

 

Classic ASP, detaylı hata sayfası kodları

  <system.webServer>

<httpErrors errorMode="Detailed" />

</system.webServer>

 

ASP.NET, detaylı hata sayfası kodları

  <system.web>

<customErrors mode="Off" />

</system.web>

 

Örnek web.config dosyası yok ise web.config isimli dosya oluşturulmalı, ASP.NET ve Classic ASP için detaylı hata sayfaları açılması için aşağıdaki satırlar web.config dosyasına eklenmelidir.

<configuration>

<system.web>

<customErrors mode="Off" />

</system.web><system.webServer>

<httpErrors errorMode="Detailed" />

</system.webServer>

</configuration>