Ana dizinde “index.html” isminde bir dosya oluşturarak aşağıda ki kodları içine atın.

“yönlendirilecekadres.com” kısmını yönlendirmek istediğiniz adres olacak şekilde güncelleyiniz.

dosyaya ilgili izinleri verdikten sonra yönlendirmeniz aktif olacaktır.

<html>
<head>

<meta charset=”UTF-8″>
<title>SİTE ADI</title>
<meta http-equiv=”refresh” content=”0;URL=http://www.yonlendirilecekadres”>

</head>

</html>

2016-09-07_120921

 

Adres Değişmeden Yönlendirme (Maske Yönlendirme)

Aşağıdaki html kod yardımı ile bu yönlendirme yapılabilir.

<html>
<head>

<meta charset=”UTF-8″>
<title>SİTE ADI</title>

</head>

<frameset cols=”*”>
<frame name=”main” src=”http://www.siteadi.com” scrolling=”auto” noresize>
<noframes>
<body> Tarayıcınız frame yonlendirmeyi desteklememektedir. </body>
</noframes>
</frameset>

</html>