nano /etc/postfix/master.cf
komutu ile ilgili yere giriyoruz.

#submission inet n – n – – smtpd
yazan satırı aşağıda ki şekilde açıyoruz.

submission inet n – n – – smtpd
bu şekilde olacak.

/etc/init.d/postfix restart
Sonra postfix servisini restart ediyoruz.