Linux üzerinde disk mount etmek;

Örnek olarak storage’dan sunucumuza backup için bir disk ayırdıysak ve bu diske  backup aldırmak istiyorsak aşağıdaki gibi bir yol izlemeliyiz.

Bu şekilde aldırdığımız backup’lar sunucuyu ftp ile aldırdığımız backuptan daha az yormaktadır.

Öncelikle diskimizi formatlıyoruz ;

/sbin/mkfs.ext4 -L /backup /dev/sdb1 veya  mkfs.ext4 -L /backup /dev/sdb1 komutuyla
Backup = disk için vereceğimiz label ismi
Diski formatladıktan sonra root altında backup isminde ayrı bir klasor oluşturuyoruz
mkdir  /backup
 sonrasında formatladığımız sdb1 olan diski backup klasorune mount ediyoruz
mount /dev/sbd1 /backup
sonrasında  /etc/fstab içerisine label olarak backupgösteriyoruz. örnek fstab klasoru aşağıdaki gibi olmalıdır.
/dev/mapper/vg_centos6-lv_root /            ext4    defaults        1 1
UUID=0d06ebad-ea73-48ad-a50a-1b3b8ef24491 /boot  ext4    defaults        1 2
/dev/mapper/vg_centos6-lv_swap swap         swap    defaults        0 0
tmpfs                   /dev/shm            tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts            devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc               proc    defaults        0 0
LABEL=/backup /backup      ext4    defaults        1 2