QmHandle , Qmail kuyruğunu kolay bir şekilde yönetmek için yazılmış bir scripttir. Özellikle kuyrukta çok sayıda mail varsa pleskten bunları listelemeniz ve silmeniz çok zor olacaktır. Böylesi durumlar için çok yararlı bir programdır. Kurulumu için ssh üzerinden sunucumuza root olarak giriş yapmış olmalıyız. Sonrasında aşağıdaki komut ile indirebiliriz.

wget http://sourceforge.net/projects/qmhandle/files/qmhandle-1.3/qmhandle-1.3.2/qmhandle-1.3.2.tar.gz/download

İndirdiğimiz dosyayı açmamız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

tar -xvzf qmhandle-1.3.2.tar.gz

Açma işlemi tamamlandıktan sonra klasörün içine cd qmhandle-1.3.2 komutu ile giriyoruz.

Klasörün içerisine girdikten sonra scripti kullanabiliriz. Genel kullanım kodlarını görmek için ./qmHandle yazmamız yeterlidir.

Birkaç parametre hakkında aşağıda bilgi verilmektedir.

./qmHandle -s komutu kısaca kuyruk durumu hakkında istatistikler verir.

Örnek :

[root@abc.abc.com ~]# ./qmHandle -s
Total messages: 20
Messages with local recipients: 5
Messages with remote recipients: 15
Messages with bounces: 0
Messages in preprocess: 0

./qmhandle -l kuyruktaki mailleri listeler.

./qmhandle -a kuyruktaki mailleri hemen tekrar göndermeye zorlar.

Kuyruktaki mailleri silmek için  service qmail stop komutundan sonra ./qmhandle -D çalıştırmanız yeterlidir. Sonra service qmail start ile tekrar başlatmalısınız. Zaten kendiside işlemden sonra yeniden başlatmayı deneyecektir.

 

Diğer fonksiyonlar için ./qmHandle yazmanız yeterlidir. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

[root@ abc.abc.com ~]# ./qmHandle
qmHandle v1.3.2
Copyright 1998-2003 Michele Beltrame

Available parameters:
-a       : try to send queued messages now (qmail must be running)
-l       : list message queues
-L       : list local message queue
-R       : list remote message queue
-s       : show some statistics
-mN      : display message number N
-dN      : delete message number N
-fsender : delete message from sender
-f’re’   : delete message from senders matching regular expression re
-Stext   : delete all messages that have/contain text as Subject
-h’re’   : delete all messages with headers matching regular expression re (case insensitive)
-b’re’   : delete all messages with body matching regular expression re (case insensitive)
-H’re’   : delete all messages with headers matching regular expression re (case sensitive)
-B’re’   : delete all messages with body matching regular expression re (case sensitive)
-t’re’   : flag messages with recipients in regular expression ‘re’ for earlier retry (note: this lengthens the time message can stay in queue)
-D       : delete all messages in the queue (local and remote)
-V       : print program version

Additional (optional) parameters:
-c       : display colored output
-N       : list message numbers only
(to be used either with -l, -L or -R)

You can view/delete multiple message i.e. -d123 -v456 -d567